Tariflar

Ushbu sahifada Jett faoliyati bilan bog'liq tariflarni ko'rishingiz mumkin.

Tariflar
Obuna narxi (so'm oyiga)
Multikart karta orqali hisobni to'ldirish
Humo kartaorqali hisobni to'ldirish
Uzcard kartasi orqali hisobni to'ldirish
Multikart kartaga hisobdan pul chiqarish
Humo kartaga hisobdan pul chiqarish
Uzcard kartaga hisobdan pul chiqarish
Savdo qilish mumkin bo'lgan qimmatli qog'ozlar soni
Bozor tahlili
TradingView grafiklarini ko'rish
Investitsiya portfeli tahlili
Portfel foydasi tahlili
Hisobni to'ldirish va chiqarish tarixi
Balans bo'yicha amaliyotning batafsil holati
To'langan dividendlar bo'yicha ma'lumot
Kompaniyalarning e'lon qilingan muhim faktlari
Emitentlarning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari (yillik, choraklik)
Kompaniyalarning joriy samaradorlik ko'rsatkichlari
Kompaniyalar samaradorlik ko'rsatkichlari (yil, chorak)
Daromad va foyda ma'lumotlari (yil, chorak)
Kompaniyalarning aktivlari, mulki va majburiyatlari (yil, chorak)
Kunlik kotirovkalar
Hafta va oylik kotirovkalar
Soatlik kotirovkalar
Daqiqalik kotirovkalar
Oy/yil uchun savdo faoliyati
Joriy narxga asoslangan signallar
Stakanda o'z orderlarini berkitish
Tranzaktsiyalar tarixi bo'yicha filtr va qidiruv
Bozor bo'yicha filtrlash
Bir nechta buyurtmalarni bekor qilish
Birja savdo komissiyalari
Listingdagi aksiyalar (STK) bilan bitimlarga birja komissiyasi (xarid/sotish)
Listingdan tashqari aksiyalar (SMS) bilan bitimlarga birja komissiyasi (xarid/sotish)
Listingdagi obligatsiyalar (BND) bilan bitimlarga birja komissiyasi (xarid/sotish)
Listingdan tashqari obligatsiyalar (SMB) bilan bitimlarga birja komissiyasi (xarid/sotish)
Markaziy depozitariy savdo komissiyalari
Listingdagi aksiyalar (STK) bilan bitimlarga depozitariy komissiyasi (xarid/sotish)
Listingdan tashqari aksiyalar (SMS) bilan bitimlarga depozitariy komissiyasi (xarid/sotish)
Listingdagi obligatsiyalar (BND) bilan bitimlarga depozitariy komissiyasi (xarid/sotish)
Listingdan tashqari obligatsiyalar (SMB) bilan bitimlarga depozitariy komissiyasi (xarid/sotish)
Gerb yig'gimi
Sotish bitimi summasidan gerb yig'imi (soliqqa tenglashtirilgan)
Broker komissiyasi - Alkes Research
Listingdagi aksiyalar (STK) bilan bitimlarga broker komissiyasi (xarid/sotish)
Listingdan tashqari aksiyalar (SMS) bilan bitimlarga broker komissiyasi (xarid/sotish)
Listingdagi obligatsiyalar (BND) bilan bitimlarga broker komissiyasi (xarid/sotish)
Listingdan tashqari obligatsiyalar (SMB) bilan bitimlarga broker komissiyasi (xarid/sotish)
Investor
Treyder
Pro
0
14 000
28 000
0.3%
0.0%
0.0%
1.0%
0.3%
0.0%
1.0%
0.8%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
1.0%
0.3%
0.0%
1.0%
0.8%
0.0%
780
780
780
0,16%
0,16%
0,16%
0,45%
0,45%
0,45%
0,0055%
0,0055%
0,0055%
0,022%
0.022%
0.022%
0,03%
0,03%
0,03%
0,05%
0,05%
0,05%
0,0045%
0,0045%
0,0045%
0,05%
0,05%
0,05%
0,01%
0,01%
0,01%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3578%
0,3578%
0,3578%
Tariflar
Investor
Treyder
Pro
Obuna narxi (so'm oyiga)
0
14 000
28 000
Multikart karta orqali hisobni to'ldirish
0.3%
0.0%
0.0%
Humo kartaorqali hisobni to'ldirish
1.0%
0.3%
0.0%
Uzcard kartasi orqali hisobni to'ldirish
1.0%
0.8%
0.0%
Multikart kartaga hisobdan pul chiqarish
0.3%
0.0%
0.0%
Humo kartaga hisobdan pul chiqarish
1.0%
0.3%
0.0%
Uzcard kartaga hisobdan pul chiqarish
1.0%
0.8%
0.0%
Savdo qilish mumkin bo'lgan qimmatli qog'ozlar soni
780
780
780
Bozor tahlili
TradingView grafiklarini ko'rish
Investitsiya portfeli tahlili
Portfel foydasi tahlili
Hisobni to'ldirish va chiqarish tarixi
Balans bo'yicha amaliyotning batafsil holati
To'langan dividendlar bo'yicha ma'lumot
Kompaniyalarning e'lon qilingan muhim faktlari
Emitentlarning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari (yillik, choraklik)
Kompaniyalarning joriy samaradorlik ko'rsatkichlari
Kompaniyalar samaradorlik ko'rsatkichlari (yil, chorak)
Daromad va foyda ma'lumotlari (yil, chorak)
Kompaniyalarning aktivlari, mulki va majburiyatlari (yil, chorak)
Kunlik kotirovkalar
Hafta va oylik kotirovkalar
Soatlik kotirovkalar
Daqiqalik kotirovkalar
Oy/yil uchun savdo faoliyati
Joriy narxga asoslangan signallar
Stakanda o'z orderlarini berkitish
Tranzaktsiyalar tarixi bo'yicha filtr va qidiruv
Bozor bo'yicha filtrlash
Bir nechta buyurtmalarni bekor qilish
Birja savdo komissiyalari
Listingdagi aksiyalar (STK) bilan bitimlarga birja komissiyasi (xarid/sotish)
0,16%
0,16%
0,16%
Listingdan tashqari aksiyalar (SMS) bilan bitimlarga birja komissiyasi (xarid/sotish)
0,45%
0,45%
0,45%
Listingdagi obligatsiyalar (BND) bilan bitimlarga birja komissiyasi (xarid/sotish)
0,0055%
0,0055%
0,0055%
Listingdan tashqari obligatsiyalar (SMB) bilan bitimlarga birja komissiyasi (xarid/sotish)
0,022%
0.022%
0.022%
Markaziy depozitariy savdo komissiyalari
Listingdagi aksiyalar (STK) bilan bitimlarga depozitariy komissiyasi (xarid/sotish)
0,03%
0,03%
0,03%
Listingdan tashqari aksiyalar (SMS) bilan bitimlarga depozitariy komissiyasi (xarid/sotish)
0,05%
0,05%
0,05%
Listingdagi obligatsiyalar (BND) bilan bitimlarga depozitariy komissiyasi (xarid/sotish)
0,0045%
0,0045%
0,0045%
Listingdan tashqari obligatsiyalar (SMB) bilan bitimlarga depozitariy komissiyasi (xarid/sotish)
0,05%
0,05%
0,05%
Gerb yig'gimi
Sotish bitimi summasidan gerb yig'imi (soliqqa tenglashtirilgan)
0,01%
0,01%
0,01%
Broker komissiyasi - Alkes Research
Listingdagi aksiyalar (STK) bilan bitimlarga broker komissiyasi (xarid/sotish)
1%
1%
1%
Listingdan tashqari aksiyalar (SMS) bilan bitimlarga broker komissiyasi (xarid/sotish)
1%
1%
1%
Listingdagi obligatsiyalar (BND) bilan bitimlarga broker komissiyasi (xarid/sotish)
0,4%
0,4%
0,4%
Listingdan tashqari obligatsiyalar (SMB) bilan bitimlarga broker komissiyasi (xarid/sotish)
0,3578%
0,3578%
0,3578%